Úvodní stránka | Redakční rada | Kontakt | RSS | Informace pro média | Napsali o nás

Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Lékaři

Lékaři

Archiv


 Hledat  

Nalezeno 288 záznamů z celkového počtu 288, zobrazeny 1. - 10.

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Přínos montelukastu u dětí s pozátěžovou bronchokonstrikcí potvrzen
Studie publikovaná v lednovém vydání časopisu Allergy, Asthma & Immunology Research byla zaměřena na porovnání účinnosti montelukastu a inhalačně podávaného flutikasonu-propionátu. Indika...

Atopická dermatitida u vysoce rizikové kohorty dětí
Atopická dermatitida (AD) bývá v dětském věku často spjata s astmatem či jinými atopickými nemocemi. Přirozeným průběhem AD a její spojitostí s jinými alergickými obtížemi u vysoce rizikové k...

Nazální kortikosteroidy v léčbě očních příznaků alergické rinokonjuktivitidy
Léčba alergické rinokonjuktivitidy se liší především v závislosti na tom, zda se jedná o onemocnění intermitentní, nebo perzistentní, a dále se odvíjí od závažnosti příznaků. Obecně však můžeme ří...

Efektivita a účinnost mometazonfuroátu v práškovém inhalátoru v porovnání s budesonidem
Inhalační kortikosteroidy jsou velmi efektivní v léčbě bronchiálního astmatu. Díky topickému podávání mají minimální systémové účinky a jsou velmi dobře snášeny. Jsou doporučeny k léčbě lehké...

Konzumace ryb jako prevence alergických a respiračních onemocnění u malých dětí
Přehled publikovaných studií ukázal, že přívod polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem v raném dětství by mohl příznivě ovlivnit výskyt respiračních a alergických onemocnění u dětí. ...

Resekce periferních submukózních nazálních nervových větví u závažné alergické rýmy
Submukózní resekce periferní inervace nosní sliznice (SRPN, tedy resekce periferních větví z rami nasales posteriores odstupujících z n. trigeminus) se podle výsledků krátkodobé studie jeví jako ú...

BASALT – randomizovaná kontrolní studie (nejlepší dlouhodobá strategie přizpůsobení léčby astmatu)
Porovnání přínosu klinického vyšetření versus strategie založené na kontrole biomarkerů a na symptomech pro přizpůsobení dávkování inhalačních kortikosteroidů u dospělých s astmatem bronchiale.Pro...

Hladina stopových prvků v krvi u dětí s atopickou dermatitidou je nižší než u dětí zdravých
Stopové prvky hrají nezbytnou roli v normálním fungování imunitních a antioxidačních systémů. Právě porušení těchto systémů je hlavním patogenním jevem u atopické dermatitidy (AD). Vědecký tým z t...

Alergenspecifická imunoterapie – jediná kauzální léčba alergie
 Výskyt alergických onemocnění již narostl do pandemických rozměrů – až 150 milionů Evropanů trpí některým z typů alergie a EAACI (Evropská akademie alergie a klinické imunologie) odhaduje, ž...

Montelukast u dětské obstrukční spánkové apnoe
Obstrukční spánková apnoe (OSA) představuje u dětí poměrně častý zdravotní problém (prevalence až 3 %) s řadou kardiovaskulárních komplikací a nepříznivým dopadem na rozvoj kognitivních funkcí. V ...

Moje alergie

Přečtěte si zkušenosti s alergií

Alergický pacient vyžaduje zvláštní pozornost, která zasahuje do života všech členů rodiny.

číst zkušenosti alergiků

Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Kam za teplem? Nejoblíbenější destinace českých cestovatelů