Úvodní stránka | Redakční rada | Kontakt | RSS | Informace pro média | Napsali o nás

Bez Alergie

Kde je alergikům lépe – ve městě, či na venkově?

Alergik uprostřed pylové sezóny, s opuchlýma zarudlýma očima a věčnou kapičkou u nosu, asi nebude nadšený představou pobytu na venkově uprostřed rozkvetlých luk. Na druhou stranu i velkoměsta skrývají pro alergiky méně nápadná, ale o to záludnější rizika.

Vzduch, který dýcháme

Pylová alergie se výrazně rozšířila ve druhé polovině dvacátého století, a to především ve vyspělých průmyslových zemích – tam větší část populace žije ve městech. I když pravou příčinu tohoto jevu nikdo nezná, ledacos naznačuje, že důležitou roli při vzniku alergií hrají škodliviny přítomné ve vzduchu.

  • Zatímco některé ze škodlivých chemikálií se přímo podílejí na vzniku přecitlivělosti a zvyšují tak riziko alergií a astmatu u lidí žijících ve městech, jiné látky „pouze“ dráždí sliznice a dýchací cesty a dále tak alergikům komplikují život.
  • K těmto dráždivým látkám patří například ozón, oxid siřičitý nebo oxid dusičitý, které se ve městech nacházejí ve výrazně vyšších koncentracích než na venkově.

Nejvíc si škodíme sami

I když si často stěžujeme na znečištěné městské ovzduší, nejvíc sobě a svým dětem dokážeme uškodit sami svým nerozumným chováním. Odborníci totiž již dlouhou dobu upozorňují, že největším nepřítelem alergiků je cigaretovým dým.

  • Ten zároveň i významně zvyšuje riziko vzniku alergie, ať už například dítě vyrůstá v zakouřeném prostředí, nebo ho matka vystavovala účinkům cigaretového kouře ještě v době, kdy byla teprve těhotná.
  • Je prokázáno, že setkání s cigaretovým dýmem podporuje v organismu produkci takzvaných IgE protilátek, které na sebe vážou alergeny a jsou jedním ze spouštěčů alergické reakce.

Těžké rozhodování 

Alergik se silnou pylovou alergií se uprostřed jarní či letní rozkvetlé přírody rozhodně nebude cítit dobře. Na druhou stranu čistší vzduch na venkově mu pravděpodobně z dlouhodobého hlediska prospěje. Především je však třeba myslet na to, že to největší nebezpečí často držíme ve vlastních rukou – pokud od nich stoupá cigaretový dým.

(vek)

Zdroj: www.medicinenet.com


Zpravodaj Bez-alergie.cz

Vše co ještě nevíte o alergii

Každý měsíc pro vás připravujeme přehled novinek webu Bez-alergie. Odpovězte na 4 otázky o alergii a přihlaste se k odběru zpravodaje.

Přihlásit

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci