Alergický ekzém

Jaké jsou příčiny atopického ekzému?

Atopický ekzém je kožní alergická reakce na libovolný alergen, který bývá zpravidla požit nebo vdechnut. Odborníci atopický ekzém považují za tzv. multifaktoriální chronické kožní onemocnění. To má sice genetický podklad, samotná dědičná vloha ale k tomu, aby se nemoc projevila, většinou nestačí. Pomoci často musí i negativní vliv okolního prostředí.

Více informací najdete na:

  Další informace:

Jakým způsobem spolu souvisí atopický ekzém a alergie?

Souvisí spolu velmi, atopický ekzém je totiž v podstatě kožní alergická reakce na libovolný alergen. Atopický ekzém je možno diagnostikovat podle vzhledu kožních projevů a jejich typických míst, na kterých se vyskytují. Takovéto podezření je samozřejmě ještě nutné doplnit některým laboratorním vyšetřením.

Další informace:

Jak pečovat o atopický ekzém?

Základ léčby tvoří antihistaminika k potlačení alergických reakcí, v těžších případech pak lokálně podávané kortikoidy. V léčbě samozřejmě nezapomínáme ani na symptomatická opatření, která sice neřeší vyvolávající příčinu nemoci, ale pomáhají nemocnému zvládat příznaky nemoci a co nejlépe se s nimi vyrovnávat.

Dbáme na důkladné a pravidelné promašťování kůže, vyhýbáme se naopak všem přípravkům a látkám, které kůži vysoušejí. V případě potřeby pečlivě dezinfikujeme všechna poranění vzniklá na kůži škrábáním či olupováním.

 Další informace:

Kožní projevy alergie

Pro atopický ekzém je typická suchá kůže, která se olupuje a silně svědí. Pouze u malých dětí zpočátku postižená kůže spíše mokvá. Typická místa projevů atopického ekzému se v různých věkových skupinách liší.

Například u malých dětí do dvou let bývají ložiska hlavně na tvářích, ve kštici, na krku a trupu a nad svalovými skupinami napínačů na končetinách. Ve věku mezi 2 a12 lety jsou projevy nad svalovými skupinami ohýbačů, v loketních a podkolenních jamkách, na zápěstích, kotnících, na krku, kolem úst a očí. A ve věku nad 12 let je to sice podobné, ale nejvíce trpí ruce.

 Další informace:

Atopický ekzém versus stres - proč se onemocnění zhoršuje ve stresových situacích?

Stres obecně zhoršuje průběh celé řady onemocnění a samozřejmě i alergií včetně atopického ekzému a astmatu. Přesné patofyziologické mechanismy známé nejsou, ale spekuluje se o prozánětlivém vlivu stresu a negativních emocí. Zánět vyvolaný stresem tedy podporuje kožní změny vyvolané alergeny. Podobný efekt má někdy u dětí také nástup do školy, kde se však kromě stresu navíc podílí i přítomnost nových alergenních podnětů.

 Další informace:

Atopický ekzém v dospělosti – je možné ho vyléčit?

Atopický ekzém se typicky vyskytuje v dětském věku a u téměř 3/4 pacientů kolem desátého roku věku spontánně vymizí. Léčbu proto svěřte do rukou lékaře.

 Další informace:

Kožní kopřivka a ekzém – diferenciální diagnostika

Kopřivka je charakterizována zarudnutím kůže s tvorbou pupínků, které mají krátkodobé trvání. Kopřivka bývá provázena otoky, které mohou postihovat kůži i sliznice. Příčinou je působení alergenu na buňky imunitního systému.

Atopický ekzém je v podstatě rovněž kožní alergická reakce na libovolný alergen. Pro něj je však typická suchá kůže, která se olupuje a silně svědí. Pouze u malých dětí zpočátku postižená kůže spíše mokvá.

 Další informace:

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje