Obecně o alergii

Projevy alergie

Příznaky alergie jsou velmi různorodé a nekonstantní. Mezi ty nejčastější patří zejména otok sliznic, svědění, kýchání nebo hvízdání, z kožních projevů jsou to kopřivky nebo otoky, z postižení zažívacího traktu zase průjmy, zvracení nebo bolesti břicha. Mezi nejzávažnější projevy alergie patří tzv. anafylaktický šok, který pacienta přímo ohrožuje na životě.

  Další informace:

Již dlouho mě trápí svědění a škrábání na průduškách, myslíte, že to může být spojeno s nějakou alergií?

Ano, je to jeden ze základních projevů alergie. Z dalších příznaků věnujte pozornost také sekreci z nosu, kýchání, dráždivému kašli či dušnosti. K určení typu alergie je nezbytné vyšetření v alergologické ambulanci. Objednat se můžete sama nebo se poraďte se svým praktickým lékařem.

 Další informace:

Je příznakem alergie svědění sliznic?

Ano, svědění sliznic, například té nosní, je jedním z hlavním projevů alergické rýmy. Kromě svědění se můžete setkat také s nosní obstrukcí, vodnatou sekrecí z nosu, kýcháním a samozřejmě také s projevy na očních spojivkách, na sliznici nosohltanu a v průduškách.

 Další informace:

Může být svědění kůže příznakem alergie?

Ano, při alergii mohou aktivované buňky imunitního systému uvolňovat do kůže dráždivé látky. Působením těchto látek dochází v kůži ke změnám, které se projevují jako vyrážka charakteru kopřivky, svědění nebo otok. K tomuto jevu typicky dochází, je-li kůže ve styku s alergenem a vzniká tedy tzv. kontaktní ekzém. Mezi další jeho projevy patří zejména zčervenání kůže, mokvání kůže, suchost nebo olupování.

 Další informace:

Jakého lékaře mám navštívit, když mám na těle dlouhodobě vyrážku a nevím, jaký má původ – alergologa/kožního lékaře?

V počátku je jistě vhodnější navštívit dermatologa, který typ vyrážky spolehlivě určí, a v případě podezření na alergii vás odešle k alergologovi dodatečně.

 Další informace:

Je možné, abych začal trpět alergií, i když jsem doposud žádné komplikace neměl?

Ano, alergie i astma se mohou vyskytnout kdykoliv v průběhu života. Běžné spouštěče astmatu známé v dětském věku působí i v dospělosti. Ve starším věku se k nim ale přidávají i další, v dětství méně obvyklé.

 Další informace:

Již jsem byla na testech sloužících ke zjištění alergie, které mi ale žádnou alergickou reakci neprokázaly. Přesto mám v posledních letech pocit, že jsem na některé podněty čím dál tím více citlivá. Čím to je?

Alergie se může projevit i postupem let. Pokud máte tedy vypozorováno, že Vám některé konkrétní vlivy působí obtíže, vyhledejte alergologa, který doplní specifické vyšetření zacílené již na tyto konkrétní podněty.

 Další informace:

Může být alergie dědičná/vrozená?

Na vzniku alergie se do určité míry podílí i dědičnost. Ta pak způsobuje, že u dětí rodičů s alergií je vyšší pravděpodobnost jejího vzniku. V současné době je zřejmé, že vzestupný trend počtu alergiků v populaci souvisí se změnami životního stylu a změnami životního prostředí. Genetické vlohy pro alergii se nemění, mění se ale životní prostředí.

 Další informace:

Mohu dostat alergii až ve stáří?

Ano, alergie není pouze záležitost dětského věku, propuknout může kdykoliv v průběhu života. Ve stáří je sice vznik nové alergie málo častý, ne však zcela vzácný, a setkat se můžeme i s projevy astmatu. Diagnostika je však bohužel svízelnější, protože ve starším věku mohou být příznaky překryty jinými přidruženými chorobami a také užívanými léky.

 Další informace:

Vývoj alergie s věkem

Tak jako většina nemocí, také průběh a příznaky alergie se mění v závislosti na věku. Odlišné věkové skupiny mají také různá rizika komplikací a jsou citlivé na různé alergeny. Alergie samozřejmě většinou vznikají v dětském věku. V dalším vývoji se však jejich příznaky mohou zmírnit, a dokonce na čas i vytratit. Někdy se pak ve stáří tyto příznaky znovu objeví, jindy se ve stáří alergie projeví vůbec poprvé.

 Další informace:

Jak alergiím předcházet?

Důvody, proč se u někoho projeví alergické onemocnění, nejsou dosud přesně známy. Jistá je role dědičnosti, náchylnost k alergiím se totiž často přenáší z generace na generaci.

Pokud tedy víme, že máme v rodině sklon k alergiím, je vhodné se pokusit ze svého okolí a z okolí svých dětí vyloučit látky, které bývají často alergenní. Sklony například k potravinovým alergiím u dětí se můžeme pokusit minimalizovat tím, že do dětského jídelníčku zařazujeme nové druhy potravin postupně a velmi opatrně. Je vhodné také co nejdéle kojit.

 Další informace:

Je alergie dědičná?

Do jisté míry se dědičnost na vzniku alergie podílí, tedy u dětí rodičů s alergií je vyšší pravděpodobnost jejího vzniku. Na tom, jestli se pak alergie skutečně projeví, se podílí zejména okolní vlivy, jako například životní prostředí, kouření, stres nebo chybné stravování. Může se stát i to, že dědičný základ přeskočí jednu generaci a alergie se projeví až u vnuků nebo pravnuků.

 Další informace:

Dá se proti alergii očkovat?

Očkování jako takové možné není. Existuje však možnost zvaná desenzibilizace nebo také alergenová vakcinace. Při ní dostává pacient pravidelně vakcíny vyrobené z jeho vlastního séra, které obsahují škodlivý alergen, a organismus má možnost si na alergen postupně zvykat.

U astmatiků přichází v úvahu také protilátky proti lidským alergickým protilátkám IgE. Ty blokují jejich funkci, a tlumí tak alergický zánět.

 Další informace:

Jakým způsobem se dá alergie léčit, eventuálně zmírnit její projevy?

Jako u každého onemocnění, začínáme i v léčbě alergií úpravou režimu a životního prostředí, vyloučením alergenů z okolního prostředí a zdravou životosprávou. Pokud už víme, jakou alergií trpíme a prošli jsme alergologickým vyšetřením, je vhodné se danému alergenu vyhýbat. Samozřejmě pokud to lze. Zdravá životospráva a ukončení kouření je samozřejmostí.

Někdy je ale také potřeba sáhnout k léčbě medikamentózní. Sem patří například antihistaminika, dekongestiva, která pomáhají ke zmírnění otoku sliznic, bronchodilatancia, která roztahují průdušky při astmatu, antileukotrieny nebo protilátky proti lidským alergickým protilátkám IgE, které tlumí alergický zánět. V některých případech Vám lékař může doporučit také vakcíny.

 Další informace:

Jaká jsou volně prodejná antialergika?

Antihistaminika mají v léčbě alergií nezastupitelné místo. Používají se k léčbě všech projevů alergie – ekzémů, kopřivky, alergické rýmy, zánětu spojivek a celkových alergických reakcí. Mezi volně prodejná antialergika patří například Claritine, z dalších můžeme jmenovat léky obsahující cetirizin nebo levocetirizin apod.

  Další informace:

Dá se alergie trvale vyléčit?

Pokud je alergie léčena dobře, je možné její příznaky zmírnit na úplné minimum, ne však zcela vyléčit. Začínáme úpravou režimu a prostředí, vyloučením alergenů z okolního prostředí, zdravou životosprávou, někdy pak musíme sáhnout také k léčbě medikamentózní.

 Další informace:

Jaké jsou novinky v léčbě alergií?

Kromě léčby jako takové se v současnosti naděje upínají k preventivním opatřením, která by měla zamezit senzibilizaci. Mezi nové léky pak patří například protilátky proti molekule IgE, blokující její navázání na žírné buňky, a tak působící následné zbrzdění celé zánětlivé kaskády alergické reakce.

  Další informace:

Co je alergenová vakcinace nebo desenzibilizace?

Při alergenové vakcinaci neboli také desenzibilizaci dostává pacient pravidelně vakcíny vyrobené ze svého vlastního séra. Tyto tzv. autovakcíny obsahují škodlivý alergen a jeho množství se v podávaných autovakcínách postupně stále zvyšuje. Organismus tak má možnost si na alergen postupně zvykat.

  Další informace:

Jak se aplikují vakcíny?

Doposud se osvědčily pouze dva způsoby podávání, a to injekčně do kůže, tedy subkutánně, a aplikace léku pod jazyk, tedy sublinguálně. Princip léčby je zcela prostý – dlouhodobé dodávání malého množství upraveného alergenu do těla alergika vede postupně k tomu, že si organismus na látku zvykne a přestane na ni přehnaně reagovat.

Další informace:

Přispívá něco VZP alergikům?

Jedním ze základních projektů VZP pro alergiky, zejména tedy pro alergické děti, je ozdravný pobyt u moře zvaný Mořský koník. Základními indikacemi jsou lupénka, astma, atopický ekzém, senná rýma, chronický zánět dutin nebo opakované katary dýchacích cest.

  Další informace:

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje