Alergie na arašídy: rýsuje se nadějná léčba

Odborníci začali zkoušet novou experimentální terapii u dětí alergických na burské oříšky. Pacienti byli krmeni jídlem, do kterého bylo přidáváno malé množství arašídové mouky. Tento postup umožnil po určité době více než 80 % z těchto dětí sníst hrst oříšků bez jakýchkoliv následků.

Odborníci začali zkoušet novou experimentální terapii u dětí alergických na burské oříšky. Pacienti byli krmeni jídlem, do kterého bylo přidáváno malé množství arašídové mouky. Tento postup umožnil po určité době více než 80 % z těchto dětí sníst hrst oříšků bez jakýchkoliv následků.

Hrozící nebezpečí  

Celosvětově alergií na burské oříšky přibývá. Nyní postihuje již přibližně 1 dítě z 50, většinou se jedná o populaci vyspělých států. Jenže na rozdíl od jiných potravinových alergií z této děti „vyrostou“ jen málokdy. Následky přecitlivělosti na arašídy přitom mohou být až život ohrožující – jde dokonce o nejčastější příčinu závažné alergické reakce, která může skončit i smrtí. Jedinou možnou cestou, jak této negativní reakci předcházet, je striktní vyhýbání se burským oříškům a potravinám, které by je mohly obsahovat. Klasická imunoterapie používaná u alergenů z okolního prostředí (např. pyl) je zde totiž příliš riskantní.

Arašídová mouka

Odborníci začali svoji terapii tím, že 99 dětem s těžkou alergií podali velmi malou dávku (2 mg) speciální arašídové mouky přimíchanou do klasické stravy. Pomalu množství navyšovali až na 800 mg. Během této fáze byly děti samozřejmě pečlivě sledovány kvůli potenciálním nežádoucím účinkům. Těmi jsou nejčastěji:

Po šesti měsících léčby bylo více než 80 % dětí schopno sníst bezpečně 5 burských oříšků najednou.

Cílem není konzumace ve velkém 

Efekt této léčby ovšem není v tom, aby přecitlivělé děti mohly začít jíst arašídy v neomezeném množství. Jde spíše o prevenci závažných až fatálních alergických reakcí po požití stopových množství, které mohou děti pozřít náhodně spolu s jinou potravinou. Terapie spočívá v postupném vytváření jakési tolerance imunitního systému vůči oříškům. Jak již bylo zmíněno, během studie probíhalo pečlivé monitorování malých respondentů, proto rozhodně nejde o postup, který by mohli rodiče zkoušet sami doma. 

Vše je zatím v začátcích 

Ačkoliv jsou výsledky značně nadějné, je léčba stále několik let vzdálena od běžného klinického použití. Není také ještě jasné, zda navozená tolerance na arašídy bude dlouhodobá. Autoři studie plánují provést rozsáhlejší výzkum a postupně zařazovat léčbu na speciálních klinikách pro léčbu alergií.

(cabi)

Zdroj: abcnews.go.com

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje