Imunoterapie v těhotenství – sníží riziko alergie u dítěte?

Těhotné ženy trpící alergiemi by mohly kromě očkování proti chřipce zvažovat i další vakcinace. Ty by byly zaměřené právě na jejich alergie a pomohly by nejen matce, ale i jejímu budoucímu potomkovi.

Těhotné ženy trpící alergiemi by mohly kromě očkování proti chřipce zvažovat i další vakcinace. Ty by byly zaměřené právě na jejich alergie a pomohly by nejen matce, ale i jejímu budoucímu potomkovi.

Vakcíny posilují ženu i dítě 

Studie prezentovaná na sjezdu Americké vědecké společnosti pro alergie, astma a imunologii ukázala, že takzvané vakcíny používané na zmírnění alergie u ženy (také nazývané imunoterapie) mohou snížit riziko rozvoje přecitlivělosti i u dítěte.

Dědičnost hraje roli 

Přestože neexistuje lék, který by jakoukoli přecitlivělost vyléčil, imunoterapie je léčba, která velmi dobře modifikuje průběh onemocnění a zabraňuje jeho zhoršení. Podle zmíněné vědecké společnosti vykazují alergie tzv. rodinný výskyt.

  1. Pokud jsou oba rodiče alergici, jejich potomci budou mít s pravděpodobností až 75 % stejné zatížení. 
  2. Je-li takto postižený pouze jeden rodič či jiný blízký příbuzný, je riziko pro dítě 30–40 %.
  3. Pro potomka nealergických rodičů je riziko vzniku alergie 10–15 %.

Nadějná imunoterapie 

Je samozřejmě zapotřebí další výzkum, který nám umožní zjistit, zdali matky skutečně mohou své děti ochránit tím, že budou před těhotenstvím či v jeho průběhu chodit na vakcíny. Avšak již tato studie ukazuje poměrně znatelnou spojitost, což je velmi povzbuzující pro další bádání. Imunoterapie je používána tam, kde příznaky onemocnění nemohou být kontrolovány klasickými léky a není možné se jim vyhnout. Díky této léčbě mohou být symptomy kontrolovány, a někdy dokonce i odstraněny.

(boba)

Zdroj: www.medicalnewstoday.com

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje