Když výlet končí na pampeliškové louce

Stalo se vám někdy, že váš slibně se rozvíjející rodinný výlet skončil na louce plné pampelišek? Pak vás jistě nepřekvapí informace, že pyl pampelišky lékařské, patří mezi pylové alergeny.

Stalo se vám někdy, že váš slibně se rozvíjející rodinný výlet skončil na louce plné pampelišek. Pak vás jistě nepřekvapí informace, že pyl pampelišky lékařské, latinsky Taraxacum officinale, patří mezi pylové alergeny.

Pampeliška lékařská roste od nížin do hor na loukách a v jiných travních porostech, někdy i ve světlých listnatých lesích a na pasekách. Nesnáší zastínění. V posledních letech se díky zvyšující se eutrofizaci krajiny velmi rozšířila. Ostatní druhy rostou podobně na nezastíněných stanovištích od míst trvale vlhkých až po suchá, výhřevná, případně i zasolená stanoviště, některé i jako součást vysokohorské vegetace.

V různé míře se vyskytují tzv. zkřížené reakce především mezi taxonomicky příbuznými druhy čeledí Asteraceae (hvězdnicovité) a Cichoriaceae (čekankovité), význam mají zkřížené reakce s Artemisia (pelyněk) a Ambrosia (ambrózie).

(šin)

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje