Nedělá vám mléko dobře? Může jít o intoleranci nebo alergii

Mezi lidmi jsou termíny „alergie na mléko“ a „laktózová intolerance“ často zaměňovány, a přitom jde o úplně jiná onemocnění. Následující článek objasní, jaký je mezi těmito zdravotními problémy, které postihují děti a v některých případech i dospělé, základní rozdíl.

Mezi lidmi jsou termíny „alergie na mléko“ a „laktózová intolerance“ často zaměňovány, a přitom jde o úplně jiná onemocnění. Následující článek objasní, jaký je mezi těmito zdravotními problémy, které postihují děti a v některých případech i dospělé, základní rozdíl.

Podobné, ale ne stejné 

Příznaky skutečné alergie 

Děti mohou být přecitlivělé na kasein – bílkovinu kravského mléka. Ta je v mnohem menší míře zastoupená i v mateřském mléce. Z této alergie většina postižených „vyroste“, proto se s ní prakticky nesetkáváme u dětí starších tří let. Bohužel u téměř poloviny těchto jedinců se v pozdějším věku vyvine nějaká jiná přecitlivělost, a dokonce až u 80 % z nich se objeví určitá forma astmatu. Alergická reakce u dítěte většinou nastane záhy po vypití určitého množství mléka či snězení mléčného produktu. Mezi základní příznaky patří:

V méně případech se objeví opožděná alergická reakce. Typickými projevy jsou:

Vždy je však nutné mít na paměti, že tyto symptomy jsou v dětství běžné a alergie je jen jednou z velkého počtu možných příčin.

Nesnášenlivost laktózy

Oproti alergii se jedná o zcela odlišný stav. V tomto případě nejde o reakci imunitního systému, ale „pouze“ o neschopnost strávení cukru v mléce – tzv. laktózy. Nejpravděpodobněji je u dítěte snížená či zcela chybějící funkce enzymu laktázy, který je zodpovědný za štěpení laktózy v tenkém střevě. Toto onemocnění je o dost vzácnější než alergie na mléčnou bílkovinu a častěji se vyskytuje v částech světa, kde dospělí méně konzumují kravské mléko – v Asii, Africe, Jižní Americe.

Někdy se může po prodělaném střevním zánětu objevit přechodná laktózová intolerance. Pokud je vaše dítě krmeno umělou výživou, lze na toto překlenovací období použít speciální formule neobsahující právě laktózu.

(cabi)

Zdroj: www.babycentre.co.uk

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje