Uplatnění nároku na vrácení přeplatku na doplatku na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely

Základní informace

Podle § 16b zákona o veřejném zdravotním pojištění je zdravotní pojišťovna povinna v případě, že jejím pojištěncem (či jeho zákonným zástupcem) uhrazené doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely překročí v příslušném kalendářním roce určitý limit, danému pojištěnci vrátit tzv. přeplatek na doplatku na léky (tedy částku, o níž je daný limit překročen).

Výše zmíněný limit je následující:

V případě pojištěnců, u nichž je limit 500,- Kč v důsledku jejich invalidity (viz výše), je nutné spolu s žádostí i odpovídajícím způsobem prokázat splnění dané podmínky.

Přeplatek by měl být vrácen vždy nejpozději do 60 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž byl limit doplatku překročen.

Vrácení přeplatku by mělo probíhat automaticky, tj. bez nutnosti uplatnění nároku ze strany pojištěnce. Pojištěnec má vyplnit formulář s číslem účtu pro urychlení procesu vrácení přeplatku an doplatku od pojišťovny.

Veškeré záležitosti je pak rovněž možné vyřešit přímo osobně na některé z poboček pojišťovny.

Odkazy

 1. VZP: https://moje.vzp.cz/nahlaseni-zmeny/nahlaseni-bankovniho-uctu
 2. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: Zasílá se jako oznamení e-mailem bez formuláře
 3. ZPMVCThttps://www.zpmvcr.cz/sites/www.zpmvcr.cz/files/migrated_pics/data/cf-files/file-114-57_0.pdf
 4. VOZP: https://www.vozp.cz/formulare-pro-pojistence
 5. OZP: https://www.ozp.cz/web/files/formulare/obecna_zadost.pdf?181116
 6. RBP Žádost o zaslání částky překračující limit doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b zákona o veřejném zdravotním pojištění
 7. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: https://www.zpskoda.cz/files/1880/form_2020_form_OZNZM_05.pdf

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111)

Přeplatek je pojišťovnou pojištěnci zasílán automaticky po konci kalendářního čtvrtletí, bez nutnosti podání žádosti, a to:

Registrace bankovního účtu na pojišťovnu může pojištěnec požádat prostřednictvím žádosti, jejíž vzor je i na stránkách VZP:

Žádost je na pojišťovnu možné zaslat:

Výši zaplacených doplatků může pojištěnec ověřit v aplikaci „Moje VZP“.

Kontakt:  952 222 222

Dokumenty

 1. Žádost o zasílání částek překračujících limit doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Přeplatek je pojišťovnou pojištěnci zasílán automaticky po konci kalendářního čtvrtletí, bez nutnosti podání žádosti, a to:

V případě, že si pojištěnec nevyzvedne složenku, částka se převede do dalšího kalendářního čtvrtletí. V případě, že si pojištěnec nevyzvedne složenku za poslední kalendářní čtvrtletí v příslušném roce, pojišťovna ho sama ze své iniciativy kontaktuje pro vrácení přeplatku.

Registrace bankovního účtu pojištěnce je potřebné zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu pojišťovny posta@cpzp.cz potvrzení o vedení bankovního účtu ve formě kopie smlouvy o vedení účtu nebo například ofocenou hlavičku výpisu z účtu.

Kontakty: 810 800 000, 597 089 205

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211)

Přeplatek je pojišťovnou pojištěnci zasílán automaticky po konci kalendářního čtvrtletí, bez nutnosti podání žádosti, a to:

V případě, že si pojištěnec nevyzvedne složenku, částka se převede do dalšího kalendářního čtvrtletí. V případě, že si však pojištěnec nevyzvedne složenku od pojišťovny za poslední kalendářní čtvrtletí v příslušném roce, musí podat žádost o opětovné vrácení přeplatku, jejíž vzor je připojen k tomuto návodu. Prostřednictvím této žádosti pak rovněž dochází k registraci bankovního účtu.

Žádost je na pojišťovnu možné zaslat:

Kontakty: 844 211 211, 222 222 255

Dokument

 1. Žádost o zaslání částky překračující limit doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b zákona o veřejném zdravotním pojištění
 2. Žádost o vypořádání

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201)

Přeplatek je pojišťovnou pojištěnci zasílán automaticky po konci kalendářního čtvrtletí, bez nutnosti podání žádosti, a to:

V případě, že si pojištěnec nevyzvedne složenku, musí si o vyplacení přeplatku zažádat prostřednictvím žádosti, jejíž vzor je připojen k tomuto návodu. Prostřednictvím této žádosti pak rovněž dochází k registraci bankovního účtu.

Registrace bankovního účtu se zasílá prostřednictvím e-mailu na příslušnou pobočku pojišťovny prostřednictvím žádosti o zaevidování bankovního spojení, jehož vzor je připojen k tomuto návodu.

Žádost je na pojišťovnu možné zaslat:

Kontakty: 844 888 888, 222 929 199

Dokumenty

 1. Žádost o zaslání částky překračující limit doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b zákona o veřejném zdravotním pojištění
 2. ŽÁDOST O ZAEVIDOVÁNÍ BANKOVNÍHO SPOJENÍ

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

Přeplatek je pojišťovnou pojištěnci zasílán automaticky po konci kalendářního čtvrtletí, bez nutnosti podání žádosti, a to:

V případě, že si pojištěnec nevyzvedne peníze od České spořitelny, pojišťovna je poté zašle na adresu pojištěnce ve formě složenky. Pokud pojištěnec nemá možnost převzít složenku, musí si o vyplacení přeplatku následně písemně zažádat prostřednictvím žádosti, jejíž vzor je připojen k tomuto návodu. Prostřednictvím této žádosti pak rovněž dochází k registraci bankovního účtu.

Do vzorové žádosti je se doporučuje uvést následující text:

Tímto žádám výše nadepsanou zdravotní pojišťovnu o zaslání částky, o níž jsem v [1. / 2. / 3. / 4.] kalendářním čtvrtletí roku [příslušný kalendářní rok] překročil/a limit doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na bankovní účet č. [předčíslí-číslo účtu/kód banky].

Současně tímto žádám o registraci výše uvedeného bankovního účtu jako účtu určeného pro zasílání veškerých dalších přeplatků dle předchozí věty za jakékoli další kalendářní čtvrtletí.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně této žádosti mě, prosím, kontaktujte prostřednictvím výše uvedeného telefonického čísla či e-mailové adresy.

Žádost je na pojišťovnu možné zaslat:

Kontakt: 261 105 555

Dokumenty

 1. Žádost

RBP, zdravotní pojišťovna

Přeplatek je pojišťovnou pojištěnci zasílán automaticky po konci kalendářního čtvrtletí, bez nutnosti podání žádosti, a to:

V případě, že si pojištěnec nevyzvedne složenku, musí si o vyplacení přeplatku zažádat prostřednictvím žádosti, jejíž vzor je připojen k tomuto návodu. Prostřednictvím této žádosti pak rovněž dochází k registraci bankovního účtu.

Žádost je na pojišťovnu možné zaslat:

Kontakt:800 213 213

Dokumenty

 1. Žádost o zaslání částky překračující limit doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b zákona o veřejném zdravotním pojištění

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Přeplatek je pojišťovnou pojištěnci zasílán automaticky po konci kalendářního čtvrtletí, bez nutnosti podání žádosti, a to:

Registrace bankovního účtu se zasílá prostřednictvím vyplněného formuláře „Oznámení změn pojištěnce“, jenž je připojen k tomuto návodu, a do něj se vyplní číslo bankovního účtu. Rovněž doporučujeme do formuláře doplnit, že se jedná o bankovní účet určený pro výplatu přeplatků na nedoplatcích na léky.

Žádost na pojišťovnu je možné zaslat:

Kontakt:

800 209 000

Dokumenty

 1. Oznámení pojištěnce o změnách

přeplatek

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje