Kopřivka a co může způsobit otok

Kopřivky a otoky

Jako kopřivka se označuje zarudnutí kůže s tvorbou pupenů, které mají krátkodobé trvání. Kopřivka bývá provázena otoky, které mohou postihovat kůži i sliznice.

Příčinou vzniku potíží jsou buňky imunitního systému, které jsou aktivovány alergenem. Tyto aktivované buňky pak uvolňují do kůže dráždivé látky. Působením těchto látek dochází v kůži ke změnám, které se projevují jako kopřivka a/nebo otok.

Zmíněné imunitní buňky mohou být aktivovány i jinak než alergenem. Například různými fyzikálními vlivy (teplo, chlad) nebo psychickými podněty. Chronickou kopřivku může způsobit také autoimunitní onemocnění.

Formy kopřivky

Kopřivka se rozděluje na několik forem:

Léčba kopřivky

V léčbě kopřivky se používají antihistaminika, tricyklická antidepresiva, lokální kortikosteroidy a antileukotrieny. Důležitá jsou také režimová opatření, především vyhýbání se vyvolávajícímu faktoru, je-li to možné.

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje