Lékaři v Británii věří, že "vyléčili" děti z alergie na arašídy

Britští lékaři věří, že se jim podařilo skupině dětí alergických na arašídy od jejich potíží pomoci. Jejich těla na arašídy postupně "navykali".

Publikováno dne: 20. 2. 2009, zdroj: ČTK
Britští lékaři věří, že se jim podařilo skupině dětí alergických na arašídy od jejich potíží pomoci. Jejich těla na arašídy postupně "navykali", napsala na svých internetových stránkách britská BBC. Lékaři tuto metodu v případě alergie na potraviny vyzkoušeli vůbec poprvé, je proto potřeba dalšího výzkumu, jenž by tyto poznatky potvrdil.

Lékaři z Addenbrookovy nemocnice v Cambridgi podávali čtyřem alergickým dětem arašídy po dobu šesti měsíců. Dávky při tom postupně zvyšovali, aby se dětem zvýšila tolerance vůči látkám, jež arašídy obsahují.

Alergií na arašídy trpí v Británii jeden mladý člověk z padesáti. Přecitlivělost na ně se obvykle projevuje dýchacími potížemi, v extrémních případech může být i životu nebezpečná.

Děti na začátku dostávaly pětimiligramové dávky arašídů, na konci výzkumu již jejich těla byla "vytrénovaná" natolik, že snesla 800 miligramů, což je asi pět arašídů.

Metoda snižování citlivosti vůči alergenům se ukázala jako účinná v případě alergie na včelí nebo vosí bodnutí a na pyl. V 90. letech vědci pacientům zkoušeli dávat arašídové injekce, ale úspěch neměli.

Andy Clark, který výzkum vedl, říká, že lidé trpící alergií na arašídy mají strach, že jim jídlo může ublížit. "Chtěli jsme vymyslet způsob léčby, díky němuž by získali důvěru, že mohou sníst, cokoliv chtějí," dodal. Upozornil ale, že pacienti takto nejsou vyléčeni. Aby si zachovali odolnost, musejí každý den sníst svoji dávku arašídů.

Nyní se výzkumu účastní dalších 18 dětí a lékaři nevidí důvod, proč by tato metoda neměla fungovat i u dospělých.

Zdroj: ČTK

Komentář odborníka

Ve vyspělých zemích postihuje potravinová alergie 6–8 % dětí. K nejčastějším potravinovým alergenům patří kravské mléko, vejce a arašídy. Reakce jsou od mírnějších kožních projevů až po život ohrožující celkové reakce. Při alergii na kravské mléko má až 20 % pacientů obtíže i v dospělosti, a její prognóza je tedy o něco horší, než se původně předpokládalo. Podobná je situace při alergii na vejce. U alergie na arašídy ale problém přetrvává u většiny postižených celý život.

Dosud bylo jediným řešení striktní vyhýbání se dané potravině, což je v situaci dnešní pestrosti nabídky potravinářského průmyslu mnohdy velmi obtížné. Pacienti, kteří se nezbaví alergie přirozenou cestou, jsou po celý život vystaveni riziku závažných reakcí a doživotně u sebe musí nosit záchrannou léčbu s injekcí adrenalinu.

První pokusy o desenzibilizaci pomocí požívání postupně stále větších dávek potraviny začaly už před několika sty lety a zpočátku byly velmi slibné. Do nedávné doby však neproběhly dostatečně přesné a velké studie, aby bylo možno takovou léčbu standardně používat. Veškerá opatření tedy spočívala v tlumení případných reakcí. Podstata problému – přehnaná imunitní reaktivita na danou potravinu – přitom nijak léčena nebyla.

Teprve v posledním roce vyšlo několik prací zabývajících se touto problematikou u dětí. Nejprve byla zkoušena desenzibilizace při alergii na kravské mléko, dále na vejce a v letošním roce vyšla uvedená práce o úspěšné desenzibilizaci požíváním stoupajících množství arašídů.

Všechny popisované práce se zabývaly léčbou těch pacientů, u nichž již nelze předpokládat vymizení obtíží s věkem. Pacienti byli během léčby sledováni v nemocnici kvůli případné závažné reakci, ke které ale naštěstí u nikoho nedošlo. V případě alergie na kravské mléko nebo na vejce museli však někteří pacienti léčbu zastavit u nižších dávek, než bylo původně plánováno. I tak to ale znamenalo úspěch. Nebyli totiž už ohroženi při požití nepatrných příměsí mléka nebo vajec skrytých v jiných potravinách.

Význam těchto studií je pro ohrožené pacienty i pro celou společnost obrovský, a pokud se prokáže úspěšnost metody i u dospělých, bude řada pacientů zbavena trvalého strachu z náhlého ohrožení života. Studie znamenají převrat v současném názoru na léčbu potravinové alergie.

MUDr. Zuzana Vančíková

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje