Astma a těhotenství

V těhotenství se mnoho maminek obává brát jakékoliv léky, aby nepoškodily plod. Avšak kontrola astmatu v těhotenství je nezbytná dvojnásob. Nekontrolované astma může ohrozit nejen matku, ale i plod. Cíle léčby astmatu u těhotných jsou stejné jako u ostatních pacientů – žádné příznaky, žádná hospitalizace kvůli astmatu, žádné zhoršení.

Jak se chovat v těhotenství

Těhotné ženy by se stejně jako ostatní pacienti měly vyhýbat spouštěčům astmatu a zevním škodlivinám. Dobře zvládnuté astma nevede k poškození plodu, naopak nekontrolované astma vede k nižší porodní hmotnosti dítěte a k předčasným porodům. Dochází totiž k nedostatečnému zásobení plodu kyslíkem. Mnohé ženy během těhotenství nechtějí brát žádné léky. Sledování stovek těhotných s astmatem ukázalo, že inhalačně podávané léky nejsou pro dítě rizikem, naopak, pokud udrží astma pod kontrolou, jsou jedině ku prospěchu. Léky podávané celkově však již určité problémy vyvolat mohou. Je-li žena léčena alergenovou vakcínou, může v této léčba pokračovat i v těhotenství, pokud by s ní však během gravidity měla začínat, není to vhodné.

Jak je astma ovlivněno těhotenstvím? 

Zhruba u 1/3 žen se astma zhorší, u 1/3 zlepší a u 1/3 zůstane beze změny. Nejčastěji dojde ke zhoršení během 2. a 3. trimestru. Koncem těhotenství však opět většinou dochází ke zlepšení.

Kojení a astma

Kojení a astma nejsou v nesouladu. Pouze některé celkově podávané léky jako theofylin mohou způsobovat vyšší dráždivost dítěte, inhalační léky anebo spreje do nosu a kapky do očí nejsou pro kojené dítě ohrožením. Pokud má matka akutní projevy alergie, je nutné je co nejlépe léčit, aby se do mléka nedostávaly působky alergického zánětu.

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje