Alergii na trávy je třeba začít řešit s dostatečným časovým předstihem

Sezóna kvetení trav probíhá v České republice od začátku května do konce července. Pokud i vy pozorujete příznaky alergie právě v tomto období, je nyní ideální čas navštívit alergologa a zahájit adekvátní léčbu alergické rýmy.

Příznaky alergie na trávy

Mezi typické obtíže pacientů s alergií na trávy patří zejména alergická (sezónní) rýma v období května až července. Ta se může projevovat svěděním nosu, kýcháním, vodnatou sekrecí (rýmou), pocitem ucpaného nosu nebo poruchou čichu. Někdy se k těmto příznakům přidává i postižení očí – svědění, slzení, pálení či zarudnutí spojivek. Velmi časté je také svědění v krku či projevy astmatu (záchvaty suchého kašle, sípání, pálení na hrudi či dušnost). Mohou se vyskytnout i projevy kožní (kopřivka, ekzém), ale i celkové (únava, bolesti hlavy).

Jak se alergie na trávy odhalí?

Alergii (nejen) na pyly trav diagnostikuje zpravidla lékař v oboru alergologie a klinické imunologie. Ten se vás nejprve vyptá na výše zmíněné příznaky a období, ve kterém je zpravidla pozorujete.

Alergii na konkrétní trávu lze poté odhalit pomocí kožních, tzv. prick testů. Během nich se na očištěné předloktí nanesou kapky obsahující jednotlivé alergeny. Následně se v daném místě naruší kůže vpichem krátkým hrotem. Za pozitivní reakci je považován vznik zarudlého pupenu v daném místě. Jedná se o efektivní, rychlé a téměř bezbolestné vyšetření.

Další možností je stanovení tzv. specifických IgE protilátek v krvi. K tomu stačí jediný odběr krve, vše ostatní se potom odehrává v imunologické laboratoři.

U pacientů s dechovými obtížemi je vhodné vyšetřit také plicní funkce pomocí spirometrie. Během ní pacient dýchá se zacpaným nosem dle instrukcí do trubičky. Lékař je poté schopen odhalit zúžení (obstrukci) v dolních dýchacích cestách, které je typické pro astma.

žena alergie na pyl strom

Léčba alergie na trávy

Základními léky užívanými k léčbě alergie (nejen) na trávy jsou antihistaminika. Na trhu je jich dnes dostupné velké množství a některé lze v lékárně zakoupit i bez receptu. Prodávají se ve formě tablet, očních kapek i nosních sprejů. Tyto léky sice zmírňují výše zmíněné projevy alergie, ale neléčí ji. Ve formě nosních sprejů či očních kapek se dále užívají i protizánětlivě působící kortikosteroidy.

Jedinou léčbou, která dokáže alergii vyléčit, je specifická alergenová imunoterapie. Během ní je alergikovi vpravován do těla oslabený příčinný alergen, díky čemuž si na něj jeho imunitní systém postupně přivykne a přestane na něj být přecitlivělý. Postupně tedy dojde ke zmírnění až úplnému vymizení příznaků alergie. Existuje dvojí způsob aplikace alergenu – subkutánní a sublingvální. Subkutánní forma spočívá v pravidelné (nejdříve 1–2× týdně, poté 1× za 4–6 týdnů) aplikaci alergenu injekčně do podkoží v ordinaci lékaře. Léčba trvá zpravidla 3–5 let, ale její efekt bývá pozorován často již během prvního roku.

Méně zatěžující a v současné době preferovaná je aplikace sublingvální. Při ní si pacient sám aplikuje alergen pod jazyk ve formě rozpustné tablety nebo kapek. Nemusí tak kvůli aplikaci alergenu neustále navštěvovat lékaře. Obecně platí, že čím dříve se s imunoterapií začne, tím větší je naděje na její úspěch. Zároveň je vhodné ji zahájit před pylovou sezónou (v případě alergie na trávy tedy na podzim), aby mohl být její efekt pozorován již v nadcházející pylové sezóně, tedy na jaře. Specifická alergenová imunoterapie navíc působí i jako prevence rozvoje astmatu.

(mafi)

Zdroje:

What if you’re allergic to grass? 11 steps to managing grass pollen allergy. AAFA 2021. Dostupné zde: https://community.aafa.org/blog/what-if-you-re-allergic-to-grass-10-steps-to-managing-grass-pollen-allergy.

Grass allergy. Allergy Asthma Network. Dostupné zde: https://allergyasthmanetwork.org/allergies/pollen-allergy/allergy-to-grass/.

Zaregistrujte se zdarma
k odběru zpravodaje